Kestävään asumiseen erikoistunut perheyritys – Mangrove

MANGROVEN VASTUULLISUUSOHJELMA

Rakennamme kestävän asumisen tulevaisuutta

Mangrove Oy on kehittynyt vuosien saatossa monipuoliseksi kestävään rakentamiseen ja asumiseen erikoistuneeksi rakennusliikkeeksi. Meille on tärkeää toimia vastuullisesti ja tuottaa myös siten arvoa asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille ja yhteiskunnalle. Haluamme tarjota työntekijöillemme turvallisen ja terveen työpaikan, jossa viihdytään.

Valitessamme olennaisia vastuullisuusteemoja olemme huomioineet rakennusalan ominaispiirteet ja teemojen merkittävyyden sidosryhmille. Vastuullisuusohjelmamme on sitoumuksemme ympäristölle, ihmisille ja hyvän hallintotavan noudattamiselle.

Suomessa rakennusten käytönaikainen energiankulutus muodostaa peräti kolme neljäsosaa maamme koko rakennetun ympäristön vuotuisesta hiilijalanjäljestä. Viimeisestä päästöneljänneksestä puolet tulee rakennusmateriaaleista ja toinen puoli muun muassa työmaatoiminnoista ja kuljetuksista (Rakennusteollisuus RT 2020). Toimintamme vaikuttaa eniten asumisen aikaiseen energiankulutukseen ja hiilijalanjälkeen, joihin voimme vaikuttaa suunnittelun ja rakentamisen aikana.

Pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteemme:

  • Olemme hiilineutraali yhtiö 2030 mennessä
  • Terve, turvallinen ja haluttu työpaikka, nolla tapaturmaa
  • Eettinen ja kannattava liiketoiminta, joka tuottaa arvoa kaikille sidosryhmille

 

 

Mangrove Vastuullisuus E Ympäristö

Ympäristövastuu

Sitoudumme hankkeissamme edistämään hiilineutraalia rakentamista ja kasvattamaan positiivista hiilikädenjälkeä. Pyrimme tekemään toiminnassamme valintoja, jotka tukevat kiertotaloutta.

Autamme ihmisiä asumaan kodeissaan ekologisemmin ja kiinteistöjen omistajia hallitsemaan ja vähentämään rakennusten elinkaaren aikaisia kustannuksia ja ilmastopäästöjä. Vaikuttavimmat päätökset tehdään jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Olemme laskeneet kaikkien asuntorakennushankkeidemme hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen jo vuodesta 2019 lähtien. Tiedon avulla teemme aktiivisesti päätöksiä rakentamisen ja asumisen aikaisen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja positiivisten ilmastovaikutusten kasvattamiseksi. Pitkän aikavälin tavoitteemme on olla hiilineutraali yhtiö vuoteen 2030 mennessä.

Valinnoissa painotamme korkeaa energiatehokkuutta ja tavoitteemme on, että 80 %:ssa omakehitteistä hankkeista on A-energialuokka vuonna 2024. Tavoitteenamme on myös kasvattaa EU:n direktiivinen mukaisen vihreän rahoituksen liikevaihdon osuutta vuoden 2024 aikana. Vastuullisuusraportissa laskemme mukaan EU:n taksonomianmukaiset ja ympäristösertifioidut kohteet.

Luontokadon ehkäisemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden (biodiversiteetin) säilyttämiseksi pyrimme säilyttämään hankkeissamme olemassa olevaa kasvillisuutta, lisäämään viheralueiden osuutta ja monipuolistamaan kasvillisuutta.
Työmailla olemme sitoutuneet vähentämään jätteen määrää, edistämään syntypaikkalajittelua ja parantamaan kierrätys- ja hyötykäyttöastetta.

Tavoitteemme on saavuttaa jätteiden yli 70 %:n lajitteluaste ja yli 90 %:n hyötykäyttöaste vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tavoitteemme on käyttää kaikilla työmaillamme 100 % kestävästi tuotettua vihreää energiaa. Tärkeänä osana tavoitteiden saavuttamisessa työmaan toimintojen osalta on henkilöstömme ja alihankkijoiden jatkuva perehdytys ja sitouttaminen.

Mangrove Vastuullisuus S Sosiaalinen

Sosiaalinen vastuu

Meille henkilöstön terveys, hyvinvointi ja turvallisuus ovat tärkein tavoitteemme. Edellytämme työmailla kaikilta työntekijöiltä ja kumppaneiltamme ehdotonta työturvallisuuslainsäädännön ja turvallisuusohjeiden noudattamista. Tavoitteemme on alentaa vuosittain tapaturmataajuutta ja pitkän tähtäimen tavoite on nolla tapaturmaa.

Pitkällä tähtäimellä haluamme on olla alan halutuin ja luotettavin työnantaja. Mittaamme vuosittain työyhteisökyselyllä henkilöstömme työkykyä, työhyvinvointia ja työntekijäkokemusta. Tavoitteemme on parantaa työntekijäkokemusta mittaavaa eNPS-indeksiä vuosittain 5 %. Arvojemme mukaisesti tuemme koulutuksilla työntekijöiden mahdollisuutta ylläpitää osaamistaan sekä kehittyä tehtävässään ja urallaan.

Koko henkilöstömme suorittaa vuosittain eettiset ohjeet -verkkokurssin ja edellytämme myös yhteistyökumppaneiden sitoutumista ohjeisiimme. Toimintamme eettisyyden, vastuullisuuden ja ilmoittajansuojelulain mukaisen toiminnan varmistamiseksi otamme käyttöön eettisen ilmoituskanavan, jonka avulla mahdollisesta väärinkäytöksestä voi ilmoittaa turvallisesti.

Mittaamme kaikkien asiakasryhmien asiakastyytyväisyyttä NPS-suositteluindeksillä ja olemme asettaneet tavoitteeksi vuodelle 2025: kuluttaja-asiakkaat NPS > 40 ja yritysasiakkaat NPS > 60.

Yhtenä sosiaalisen vastuun alueena näemme tärkeänä roolimme viestiä aktiivisesti asiakkaillemme ja sidosryhmillemme ympäristövastuun merkityksestä ja keinoista vaikuttaa ilmastomuutoksen hillitsemiseen.

Mangrove Vastuullisuus G Johtaminen

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa -tavoitteemme painottuu hyvään johtamiseen, eettiseen toimintaan ja vastuullisen kestävän liiketoiminnan kehittämiseen. Noudatamme hyvää hallintotapaa ja eettisiä toimintaohjeita kaikessa toiminnassamme. Ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön toimintaa ohjaa omistajastrategia, joka päivitetään vuosittain. Hallituksen puheenjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta konsernissa.

Tavoitteemme on parantaa avoimuutta ja lisätä säännöllistä viestintää henkilöstölle yhtiön hankkeista ja kehityksestä eri viestintäkanavien avulla.

Olemme sitoutuneet eettiseen liiketoimintaan ja ESG:n mukaisiin vastuullisuustavoitteisiimme. Julkaisemme vuonna 2025 ensimmäisen EU:n direktiivin mukaisen vastuullisuusraportimme.

Julkaisemme eettiset ohjeet, joiden mukaisesti teemme päätöksiä ja toimimme kaikissa tilanteissa. Eettiset toimintaohjeemme koskevat kaikkia Mangrove Yhtiöt Oy:n yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneitamme. Edellytämme yhteistyökumppaneidemme sitoutuvan myös eettisiin ohjeisiin ja vastuullisuustavoitteisiin.

Yhtiön tarkoituksena on harjoittaa kestävää ja taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa, joka tuottaa arvoa asiakkaille, omistajille ja työntekijöille. Pyrimme kehittämään toimintaamme jatkuvasti kaikilla osa-alueilla sekä toimimaan ketterästi ja aktiivisesti tavoitteen saavuttamiseksi. Kotimaisena perheyrityksenä maksamme verot Suomeen ja raportoimme verojalanjälkemme.

Tilaauutiskirje

Liity uutiskirjelistalle

Saat ensimmäisenä tiedon uusista kohteistamme.

Täytä tiedot ja tilaa uutiskirje

Seuraa meitä
sosiaalisessa mediassa

Tiedät mitä tapahtuu.