Kestävään asumiseen erikoistunut perheyritys – Mangrove

Mangroven ilmoituskanava

Mangrove Yhtiöt on sitoutunut eettiseen liiketoimintaan. Siksi on tärkeää, että jokaisella on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa epäilemästään mahdollisesta väärinkäytöksestä, joka rikkoo eettisiä periaatteitamme tai on lainvastaista menettelyä ilmoittajansuojelulaissa tarkoitetuilla lainsäädännön alueilla. Ilmoituskanavan tarkoituksena on nostaa mahdolliset väärinkäytökset esiin jo varhaisessa vaiheessa, jotta asioihin voidaan puuttua ja tehdä korjaavat toimenpiteet. Ilmoituskanava on julkaistu joulukuussa 2023.

 

Ilmoittajansuojelulain mukaisesti väärinkäytöksestä yrityksen toiminnassa tulee voida ilmoittaa turvallisesti ja siten, että ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilöllisyys on ilmoitusmenettelyssä suojattu. Tähän tarkoitukseen on ilmoituskanava (Whistleblowing). Kaikenlaiset vastatoimet ilmoittajaa kohtaan sekä toimet ilmoituksen estämiseksi tai ilmoituksen sisältöön vaikuttamiseksi ovat kiellettyjä.

Jos teet ilmoituksen, sinulla tulee olla perusteltu syy epäillä, että Mangroven toiminnassa on tapahtunut väärinkäytös. Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilystesi tueksi, mutta ilmoitukset tulee tehdä aina rehellisessä ja vilpittömässä mielessä. Tarkoituksellisesti totuudenvastaisten ilmoitusten jättäminen palveluun on kuitenkin kiellettyä.

Ilmoituksen voivat tehdä Mangroven työntekijät ja yhteistyökumppaneiden edustajat, joilla on joko voimassa olevan tai päättyneet työ-, toimi-, tehtävä- tai sopimussuhteen taikka muun vastaavan suhteen vuoksi yhteys yrityksen toimintaan.

Ilmoituskanavaan voi ilmoittaa esimerkiksi epäillyistä väärinkäytöksistä, jotka koskevat eettisen ohjeistuksemme vastaista menettelyä tai lakia, kuten:

 • Lahjonta, korruptio ja rahanpesu
 • Harmaa talous
 • Kilpailu- ja valtiontukisääntöjen rikkomiset
 • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus
 • Yhteisöverosääntöjen rikkominen
 • Tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vastainen toim

Huomioithan, että ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu ns. tavanomaisiin asiakaspalautteisiin, reklamaatioihin tai työsuhdeasioihin. Esimerkiksi omaan työsuhteeseesi liittyvissä kysymyksissä suosittelemme käymään asian läpi ensisijaisesti esihenkilösi tai HR:stä vastaavan kanssa.

Ilmoituskanava

Mangroven ilmoituskanava on kolmannen osapuolen tarjoama ilmoituspalvelu, joka takaa ilmoittajan nimettömyyden kommunikoinnissa työnantajan kanssa. Ilmoituskanava ei tallenna IP-osoitteita tai muita tietoja, joilla voisi tunnistaa ilmoituksen lähettäjän. Voit halutessasi tehdä ilmoituksen myös omalla nimelläsi. Ilmoituskanavaan pääsee intranetin lisäksi nettisivultamme.

Kaikki raportit ovat salattuja ja vain yrityksen nimetyt henkilöt voivat käsitellä niitä. Tapauskohtaisesti käsittelyyn voivat osallistua tarvittaessa ulkopuoliset tahot, jolloin kaikkea tietoa käsitellään luottamuksellisesti huomioiden myös tieto- ja ilmoittajansuoja. Ilmoituskanava ei voi purkaa ja lukea raportteja.

Ilmoituskanavan usein kysytyt kysymykset

Näin ilmoituksen käsittely etenee

 • Kun olet jättänyt ilmoituksen ilmoituskanavan (First Whistle) kautta, käsittelijät vastaavat siihen ilmoituskanavassa viimeistään seitsemän päivän kuluessa.
 • Muista ottaa talteen oma tunniste, jonka avulla pääset ilmoituskanavaan katsomaan vastaukset ja tarvittaessa antamaan vastaukset tarkentaviin kysymyksiin.
 • Ilmoituksen käsittelijät tulevat ottamaan yhteyttä vain ilmoituskanavan sisällä.
 • Kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta saat tietoa, mihin selvitys päätyi, mitä toimia ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa, ja mitkä ovat kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet. Vaihtoehtoisesti sinulle voidaan kertoa, että tutkinta-aikaa on perustelluista syistä pidennetty.
Tilaauutiskirje

Liity uutiskirjelistalle

Saat ensimmäisenä tiedon uusista kohteistamme.

Täytä tiedot ja tilaa uutiskirje

Seuraa meitä
sosiaalisessa mediassa

Tiedät mitä tapahtuu.