Rakennusvalvonnan uuden toimintamallin kokeilusta saatiin hyviä tuloksia - Mangrove
JAA SOMESSA

Rakennusvalvonnan uuden toimintamallin kokeilusta saatiin hyviä tuloksia

Mangrove_Turun_LinkkitornI_Pääskyvuori_kuva1_final2
Mangrove_Turun_LinkkitornI_Pääskyvuori_kuva1_final2

Turun rakennusvalvonta kokeili viime syksynä uudenlaista rakennuslupakäsittelyn toimintamallia yhdessä arkkitehtitoimisto Lundén Architecture Company Oy:n ja rakennusliike Mangrove Oy:n kanssa. Kokeilun tulokset osoittautuivat positiiviseksi, ja samaa toimintamallia on jo käytetty muissakin kohteissa.

Turun Pääskyvuoressa kahden kerrostalon suunnittelu- ja lupaprosessi hoidettiin viime vuoden lopulla niin, että rakentamisen osapuolet veivät hanketta eteenpäin yhdessä alusta alkaen. Rakennusvalvonnan, suunnittelijan ja rakennusliikkeen edustajat tapasivat viikoittain ja etsivät yhdessä ratkaisuja avoimiin kysymyksiin.

Tavoitteena oli yhdistää rakennusten suunnittelussa mukana olevat eri tahot samalle puolelle prosessia. Osapuolet jakoivat rakennuskohteeseen liittyvää tietoa avoimesti ja luottamuksellisesti toisilleen alusta alkaen, mikä edesauttoi yhteisen tavoitteen muodostumista.

Tavoitteena oli saada hankkeen suunnittelu ja luvan hakeminen läpi kuudessa viikossa, missä myös onnistuttiin, kertoo valvontajohtaja Leena Salmelainen:

”Viranomaiskäsittelyyn kuluva kokonaisaika saatiin lyhennettyä noin 30 vuorokauteen, joka on kerrostalokohteelle hyvin lyhyt aika. Itse hakemuksen käsittelyyn meni aikaa lähes samalla tavalla kuin aikaisemminkin, mutta odotusaika ja selvittelytyö eri vaiheiden välillä jäivät selvästi vähäisemmäksi kuin aikaisemmin.”

Rakennusvalvonnan kannalta menettelyn suurin hyöty oli se, että hakemuksen tullessa vireille, hanke oli jo hyvin tuttu. Lisäksi suunnitelmat täydentyivät ennen hakemuksen jättämistä, jolloin täydennyksiä ei juuri tarvinnut tehdä luvan varsinaisessa käsittelyvaiheessa.

”Ennen kokeilun alkua pohdimme, viekö uudenlainen menettely liikaa aikaa muiden lupahakemusten käsittelyltä. Tällaista ei kuitenkaan tapahtunut vaan muiden hankkeiden käsittelyyn jäi aikaa entiseen malliin”, Salmelainen sanoo.

Myös toimintamallin kehittäneessä Lundén Architecture Company Oy:ssä ollaan tyytyväisiä kokeilun tuloksiin:

”Kokeilu vahvisti sitä ymmärrystä, että meidän täytyy edelleen voimakkaammin resursoida hankkeita ja viedä suunnittelun integraatiota eteenpäin”, sanoo toimitusjohtaja Eero Lundén.

Myös Rakennusliike Mangrove Oy:ssä kokeilu koettiin positiivisena asiana:

”Meidän näkökulmastamme kokeilu paransi suunnittelun laatua ja samalla se vahvisti osapuolien tekemää yhteistyötä. Tärkeä asia on tietysti myös se, että rakentamaan päästiin perinteistä mallia nopeammin”, sanoo suunnittelujohtaja Ari Hannonen.

Kehitystyön tarkoituksena on muuttaa suunnitteluprosessia koko alalla ja mahdollistaa kaikkien toimijoiden uudenlainen tekeminen. Samalla menetelmällä onkin huhtikuussa käynnistetty kahden rivitalon suunnittelu rakennusvalvonnan, rakennusliike Mangroven ja arkkitehtitoimisto Siggen kanssa. Hyvien kokemusten myötä toimintamallia käytetään jatkossakin sellaisissa kohteissa, joihin se soveltuu.

”Kokeilu oli malliesimerkki, miten prosesseja voidaan sujuvoittaa. Tämä on muutenkin tavoitteena rakennusvalvonnan toiminnan kehittämisessä esimerkiksi henkilökunnan LEAN-koulutuksella, joka on myös aloitettu tänä vuonna”, valvontajohtaja Leena Salmelainen sanoo.

Lisätietoja:
Turun kaupunki: valvontajohtaja Leena Salmelainen, puh. 050 541 7924, leena.salmelainen@turku.fi
Lundén Architecture Company: toimitusjohtaja Eero Lundén, puh. 040 521 3078, eero@lunden.co
Rakennusliike Mangrove Oy: suunnittelujohtaja Ari Hannonen, puh. 046 922 8895, ari.hannonen@mangrove.fi

Tilaauutiskirje

Liity uutiskirjelistalle

Saat ensimmäisenä tiedon uusista kohteistamme.

Täytä tiedot ja tilaa uutiskirje

Seuraa meitä
sosiaalisessa mediassa

Tiedät mitä tapahtuu.