Asumisoikeuslaki uudistuu - Mangrove
JAA SOMESSA

Asumisoikeuslaki uudistuu

Mangrove asumisoikeuslaki uudistuu kapea
Mangrove asumisoikeuslaki uudistuu kapea

Uusi asumisoikeuslaki on astunut voimaan asteittain 1.1.2022 alkaen. Lakiuudistuksen tavoitteena on ollut helpottaa ja nopeuttaa asumisoikeusasunnon hakuprosessia ja asukasvalintaa sekä lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Asumisoikeuslain uudistus ei muuta asumisoikeusjärjestelmän perusperiaatetta. Lakiuudistuksen myötä asumisoikeusasuminen on entistä kilpailukykyisempi asumismuoto. Uudistunut järjestelmä palvelee entistä paremmin todellisessa asunnon tarpeessa olevia asunnon hakijoita.

Muutos asumisoikeuden luovutukseen puolisolle, perilliselle tai perheenjäsenelle

Asumisoikeuslain uudistuksen ensimmäinen vaihe astui voimaan 1.1.2022. Asumisoikeuden haltija saa jatkossakin luovuttaa asumisoikeuden puolisolleen, vakinaisesti asunnossa asuvalle perheenjäsenelle tai perilliselle. Lakimuutos koskee asumisoikeuden haltijan asumisaikaa huoneistossa ennen kuin luovutus on mahdollista. Luovutuksen edellytyksenä on, että asumisoikeuden haltija on asunut huoneistossa vähintään kaksi vuotta.
Kahden vuoden asumisaikavaatimusta ei kuitenkaan edellytetä esim. avo-/avioerotilanteissa.

Muutoksia asukashallintoon

Uuden asumisoikeuslain asukashallintoa koskevat säännökset astuivat voimaan 1.9.2022.
Asumisoikeuden haltijoiden vaikutusmahdollisuuksia omaan asumiseen parannettiin ja asukashallinnon asemaa vahvistettiin.

Muutoksia järjestysnumeron hakuun ja asukasvalintaan

Asumisoikeuslain uudistuksen viimeisessä vaiheessa muuttuvat järjestysnumeron haku ja asukasvalinta. Järjestysnumero haetaan 1.9.2023 alkaen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta. Kuntien antamat järjestysnumerot ovat voimassa 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen ne vanhenevat.

Vuoden 2024 alusta alkaen asumisoikeusasuntoa voi hakea vain ARA:n antamalla valtakunnallisella numerolla. ARA:n antamalla järjestysnumerolla voi hakea asumisoikeusasuntoa kaikista niistä kunnista, joissa asuntoja sijaitsee. Asuntohakemus toimitetaan yhteisölle, jonka asunnoista hakija on kiinnostunut.
ARA:n Järjestysnumero on määräaikainen ja voimassa 2 vuotta hakupäivästä alkaen. Järjestysnumero katsotaan käytetyksi, jos asumisoikeussopimus solmitaan ennen kahden vuoden määräajan päättymistä. ARA perii järjestysnumerosta pienen korvauksen, joka on noin 10 euroa. Hakijalla voi olla yksi voimassa oleva järjestysnumero kerrallaan.

Samassa kohteessa asuntoa vaihtavat asukkaat sekä keskenään asumisoikeusasuntoa vaihtavat asukkaat eivät tarvitse järjestysnumeroa.

Uusien asukasvalintaa koskevien säännösten soveltaminen alkaa ja uusi asukasvalintajärjestelmä otetaan käyttöön 1.9.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa, että asumisoikeuden haltijoiden ja asumisoikeusmaksun hyväksyminen siirtyy kunnilta asumisoikeusasuntoja omistaville yhteisöille. Yhteisö selvittää asuntoa hakevan järjestysnumeron voimassaolon, tarve-edellytykset ja hyväksyy asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun. Jatkossa varallisuusehto koskee kaikkia asuntoon muuttavia yli 18-vuotiaita henkilöitä.

1.1.2024 alkaen uuden asumisoikeuslain siirtymävaihe päättyy ja uutta asumisoikeuslakia (393/2021) sovelletaan kaikilta osin.

Lisätietoa asumisoikeuslain muutoksesta löydät ARA:n nettisivuilta:
https://www.ara.fi/fi-FI/ARAasuntokanta/Asumisoikeusasunnot

Tärkeitä päivämääriä

1.9.2023

ARA:n järjestysnumerorekisteri alkaa toimimaan 1.9.2023. Tästä alkaen järjestysnumero haetaan ARA:sta.

Asukasvalintojen hyväksyminen ja enimmäishintojen vahvistaminen siirtyy asumisoikeusyhteisöille.

31.12.2023

Kuntien antamat järjestysnumerot ovat voimassa 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen ne vanhenevat.

1.1.2024

Asumisoikeusasuntoa voi hakea ainoastaan ARA:sta haetulla valtakunnallisella järjestysnumerolla.
1.1.2024 alkaen uuden asumisoikeuslain siirtymävaihe päättyy ja uutta asumisoikeuslakia (393/2021) sovelletaan kaikilta osin.

Tilaauutiskirje

Liity uutiskirjelistalle

Saat ensimmäisenä tiedon uusista kohteistamme.

Täytä tiedot ja tilaa uutiskirje

Seuraa meitä
sosiaalisessa mediassa

Tiedät mitä tapahtuu.