Rekisteriseloste

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste Laatimispäivä: 27.4.2017

 1. Rekisterinpitäjä
  Mangrove Oy
  Ruukinkatu 4
  20520 Turku
  puh. 0505725200 / tj. Antti Lundstedt
  email: toimisto@mangrove.fi
 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
  Antti Lundstedt, toimitusjohtaja
  Ruukinkatu 4
  20520 Turku
  puh. 0505725200
 1. Rekisterin nimi
  Henkilörekisteri asunnoista kiinnostuneista
 1. Rekisterin käyttötarkoitus
  Yhteydenpito asunnon ostaneisiin, varanneisiin tai asunnoista kiinnostuneiksi ilmoittautuneisiin. Rekisteriä käytetään myös Mangrove Oy:n asuntojen markkinointiin, sähköiseen markkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja –kilpailuihin sekä asiakaspalautteen keräämiseen.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Nimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja asunnonhakukriteerit, sekä yhteydenottoajankohdat ja -tavat.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaista rekisteröidään ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa erilaisten menekinedistämistoimenpiteiden yhteydessä tai verkkosivuja käyttäessään, sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättäviä tietoja.
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  ATK:lle talletetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä suojauksella.
 1. Henkilötietojen poistaminen rekisteristä
  Halutessaan asiakas voi pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä.