Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (HetiL 523/99) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste. Laatimispäivä: 27.4.2017, päivitetty 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Mangrove Oy
Ruukinkatu 4
20520 Turku
email: toimisto@mangrove.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Antti Lundstedt
Ruukinkatu 4
20520 Turku
puh. 0505725200
email: toimisto@mangrove.fi

3. Rekisterin nimi
Markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Yhteydenpito asunnon ostaneisiin, varanneisiin tai asunnoista kiinnostuneiksi ilmoittautuneisiin. Rekisteriä käytetään myös Mangrove Oy:n asuntojen markkinointiin, sähköiseen markkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja –kilpailuihin sekä asiakaspalautteen keräämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Pääosin sähköpostiosoite. Muita tietoja saattaa olla rekisteröidyn ilmoittamana: Nimi, osoitetiedot, puhelinnumerot ja asunnonhakukriteerit, yhteydenottoajankohdat ja -tavat sekä viestisisältö.

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Rekisteröidyn suostumuksella hänen itsensä antamat tiedot.

7. Tietolähteet
Henkilöistä rekisteröidään ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä tai verkkosivuja käyttäessään, sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tietosisällön mukaiset tiedot.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta automaattisesti kolmansille osapuolille. Mikäli henkilö on kiinnostunut tuotteidemme lisätiedoista tai ostosta, voidaan tietoja luovuttaa kohdetta myyvälle kiinteistövälitystoimistolle, jota velvoittaa yhtäläisesti henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietoja ei käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolisella palvelimella, ellei se ole rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanien teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä suojauksella. Rekisterin tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tahattomalta tai laittomalta pääsyltä, muutokselta, tuhoutumiselta tai muulta käsittelyltä mukaan lukien niiden luovuttamiselta ja siirrolta. Tarjoamme henkilöstölle koulutusta ja ohjeistusta tietosuoja- ja tietoturva-asioissa.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain se aika kun henkilö on kiinnostunut kuulemaan viestejämme asunnoista.

11. Automaattinen päätöksenteko
Emme käytä profilointia tai automaattista päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä.

12. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa tiedot, pyytää poistamaan tiedot, peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, vastustaa siirtoa, rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse tietosuojaselosteen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

 

Tietoa evästeiden käytöstä ja sivuston analytiikasta

Evästeet ovat koko nykyisen internetin käyttöhistorian käytössä olleita pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat selaimelle tai päätelaitteelle eri sivustoilla vierailtaessa. Mekin keräämme näitä evästeitä, jotta voisimme kehittää sivustoamme entistä paremmin teitä kävijöitä palveleviksi. Hyödynnämme tietoja myös markkinoinnin mittaamisessa ja kohdentamisessa, jotta muistaisimme paremmin mieltymyksesi tai voisimme mukauttaa mainoksiamme mieltymyksiesi mukaan meidän tai toisten sivuilla. Sivustomme saattaa käyttää myös kolmansien osapuolten, kuten sosiaalisen median palveluiden evästeitä, jotta voimme taata mahdollisimman modernin ja sosiaalisen käyttäjäkokemuksen. Niitä hallinnoi kolmannen osapuolen palvelu ja lisätietoja niiden evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivuilta, mikäli käytät näitä palveluita. Haluamme olla vastuullinen yritys ja kertoa evästeiden käytöstä, koska se kuuluu tietosuojan velvoitteisiin. Toivomme että hyväksyt evästeiden käytön. Jos et haluaisi vastaanottaa evästeitä, pystyt sen estämään selaimen asetuksista, tällöin kuitenkin jotkut sivuston ominaisuuden saattaa lakkaa toimimasta. Missään tapauksessa emme yhdistä evästeiden tietoa markkinointirekisterimme muuhun tietosisältöön.

Meillä on myös sivustolla käytössä Google Analytics -analytiikkaohjelma, joka kertoo miten kävijät viihtyvät sivustollamme. Käytämme ohjelmaa voidaksemme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi. Ohjelma saattaa tallentaa kävijöiden selaimelle tai päätelaitteelle evästeitä, jotka kertovat ohjelmalle vain perustietoja sivustolla käynneistä. Käytämme ohjelmaa vain tilastollisesti ja anonyymisti, emme jäljitä yksittäisten kävijöiden toimintaa tai emme yhdistä ohjelman tallentamaa tietoa markkinointirekisterimme muuhun tietosisältöön. Toivomme sinun hyväksyvän Google Analyticsin käytön, mutta voit myös estää sen asentamalla selaimeesi sen estävän lisäosan.

Päivitämme sivustoamme. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

OK